Neden Değişim?

  • Neden Değişim ?

    Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlenen program ve yönetmeliklerine uygun olarak çocukların bilişsel, psikomotor,sosyal-duygusal/dil gelişim, özbakım alanlarına destek olmayı hedeflemektedir.

    Bizler, psikolojiyi ve eğitim alanlarında çalışanların geliştirdikleri kuramların ve görüşlerin okul öncesi alanında önemli katkıları olduğu düşüncesindeyiz. Okul öncesi eğitim alanındaki tüm çalışmalar ve uygulamalarımızda birden fazla kuram ve/veya kuramcının görüşlerinden esinlenmekteyiz.Yalnız bu konudaki prensibimiz bir kurum ve/veya kuramcının görüşlerinin tümüyle ve aynen uygulanması yerine, görüşlere temel oluşturan felsefeleri benimsenmektedir. Okul öncesi eğitimi başlangıcından bugüne kadar etkileyen düşünürlerin görüşlerinden yararlanmaktayız. Bu düşünürler, Rousseau, Pestalozzi, Frobel,Dewey,Gardner, Vygotsky, High Scope, Gems , Reggio Emilio’dur. Okulumuzda Eğitim prıgramları; çocukların günlük yaşantılarında karşılaşabilecekleri olay ve durumlardan yola çıkarak oluşturulmuştur. Oluşturulan öğrenme yaşantıları, çocukların bireysel farklılıkları dikkate alınarak basitten karmaşığa doğru aşamalı bir şekildedir.Gün içi etkinlerimizde çocukların yaş seviyelerine uygun olarak hazırlanmış programların uygulamasında çeşitli malzemeler ve teknolojiden yararlanmak esastır.